Borderlinetest.nl

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Op deze website is informatie over de borderline persoonlijkheidstoornis te vinden.

  • Een algemene toelichting op wat een persoonlijkheidsstoornis is
  • Klachten en symptomen
  • Behandelingen
ZWART - WIT, grijs bestaat niet
NEE - JA, een gulden middenweg is er niet
IK HOU VAN JE - IK HAAT JE, maar laat me niet in de steek
BOOS – VROLIJK – BANG, en soms wel meerdere keren op één dag
GOED – SLECHT, iets daartussen is er niet

Algemene toelichting

Een persoonlijkheidsstoornis wil zeggen dat de persoon die daaraan lijdt gedragingen en gevoelens heeft die afwijken van het ‘normale’ . Nu is het lastig om aan te geven wat normaal of abnormaal is, want dit verschilt voor een ieder. Een persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met specifieke kenmerken en beperkingen. Dat geeft uiteindelijk verschillende problemen in het functioneren en vaak is dit een reden om professionele hulp te zoeken. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn niet altijd ‘probleemgevallen’ of ‘moeilijke mensen’ en de stoornis kan in ernst en aard wisselen. Ook een mens met een persoonlijkheidsstoornis heeft kwaliteiten, goede eigenschappen en mag als volwaardig gezien worden. Wij vinden het belangrijk om op deze website niet alleen stil te staan bij de problemen, maar de stoornis ook op positieve manier te benaderen. Mensen met een persoonlijkheidstoornis kunnen zich vaak waardeloos, anders of geïsoleerd voelen. Met deze website willen we dergelijke gevoelens en gedachten niet versterken. Niet bij willekeurige bezoekers van deze website of bij diegenen die daadwerkelijk aan de stoornis lijden.

De omgeving van de persoon met borderline

Leven met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, kan intens en heftig zijn. Het kan ook veel energie kosten en soms weet de omgeving zich geen raad met het gedrag van de persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er zijn ggz-instellingen die ondersteuningsgroepen bieden. Stichting Labyrint In Perspectief geeft ondermeer voorlichting en biedt ondersteuning aan direct betrokkenen van de persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Tot slot

Met een gedegen behandeling, is het voor de persoon die aan de borderline persoonlijkheidsstoornis lijdt goed mogelijk om uiteindelijk met de klachten te leren omgaan en de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben uiteraard ook kwaliteiten. Zij hebben bijvoorbeeld veel inlevingsvermogen, zijn behulpzaam en creatief. Hun impulsiviteit hoeft niet per definitie tot problemen te leiden. Het kan anderzijds plezier en uitdagingen tot gevolg hebben.

Gedicht

Loslaten
Emoties, emoties
het zijn er zoveel
jij was een belangrijk deel van al
het goede in dit leven
nu wil ik je rust en vrijheid geven
dus laat ik je in liefde los