Borderlinetest.nl

Oorzaken

Er zijn meerdere oorzaken voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis. Ten eerste is het erfelijk. Volgens de DSM is de kans op de stoornis vijf keer zo groot indien de aandoening ook bij naaste familieleden voorkomt. Ten tweede is de sociale omgeving en gebeurtenissen en ervaringen tijdens de opvoeding een factor die meespeelt. Toch is het nooit bewezen dat traumatische gebeurtenissen in de jeugd verantwoordelijk zijn. Opvallend is wel dat (volgens een onderzoek van Mary Zanarini) 40% tot 71% van BPS-pijders emotionele verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik heeft meegemaakt in hun jeugd. Echter, niet alle Borderliners hebben zo'n verleden en het is ook niet zo dat iedereen met zo'n verleden een borderlinestoornis ontwikkelt. Er zijn deskundigen die hechtingsproblematiek zien als kernpunt van de borderline stoornis.

Wat verder opvalt is dat vrouwen vier tot vijf keer zo vaak als mannen de diagnose borderline gesteld krijgen. Dit zou kunnen komen doordat vrouwen de emoties (waaronder agressie) meer naar binnen richten waardoor die minder zichtbaar zijn, terwijl mannen zich meer op de buitenwereld afreageren. Dit wil verder niet zeggen dat er ook vijf keer zoveel vrouwen met borderline rondlopen als mannen. Vrouwen zoeken eerder hulp en worden vaker opgenomen in een instelling.

Verdere omgevingsfactoren zijn ook merkbaar op globaal niveau. Borderline lijkt vooral voor te komen in de Westerse wereld. Het zou kunnen dat onze maatschappij, waar mensen onder relatief grote druk moeten presteren en waarin normen en waarden minder duidelijk zijn, een rol kan spelen bij het ontstaan van de borderlinestoornis.

Er kan dus niet één duidelijke oorzaak gegeven worden voor het ontstaan van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Omdat het psychisch is en dus in het hoofd zit, zal het een combinatie aan factoren zijn die uiteindelijk bijdragen aan de storing. Hierdoor is de diagnose ook moeilijk te stellen; bij de ene persoon zullen deze factoren leiden tot borderline, terwijl dit bij een ander persoon niet het geval hoeft te zijn.