Borderlinetest.nl

Klachten & symptomen Borderline

Er zijn negen verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De borderline persoonlijkheidsstoornis wordt kort samengevat vooral gekenmerkt door sterke wisselingen in de emoties en een gebrekkige impulscontrole. De DSM-V is een handleiding waarin psychiatrische stoornissen worden beschreven. Volgens deze handleiding zijn er negen criteria en mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis moeten aan vijf criteria of meer voldoen:

  • Krampachtig werkelijke of ingebeelde verlating proberen voorkomen.
  • Het vertonen van een patroon van instabiele en intense persoonlijke relaties, waarbij idealisatie en minachting elkaar afwisselen.
  • Identiteitsproblemen: een aanhoudend sterk instabiel zelfbeeld of een sterk negatieve eigenwaarde.
  • Impulsiviteit op minimaal twee terreinen die mogelijk zelfbeschadigend zijn (bijvoorbeeld met geld smijten, seks, drugs- of alcoholmisbruik, gevaarlijk rijden, te veel of te weinig eten).
  • Regelmatig suïcidaal of automutilerend gedrag of hiermee dreigen.
  • Affectief instabiel door wisselende stemmingen, bijvoorbeeld intense episoden van woede, irritatie of stress, die meestal enkele uren duren en zelden langer dan een paar dagen.
  • Chronische gevoelens van leegheid.
  • Intense woedeaanvallen of problemen om de woede te beheersen (bijvoorbeeld regelmatige driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijke vechtpartijen).
  • Door stress veroorzaakte paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.
De stoornis kan overigens uitsluitend door een diagnosticus, zoals een psychiater, gesteld worden. De psychiater stelt dan een onderzoek in. Verder kan de stoornis per persoon in aard en ernst verschillen. De ene persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis is de ander niet!