Borderlinetest.nl

Borderline Persoonlijkheidsstoornis Test

Borderline is een persoonslijkheidsstornis dat vroeger werd verondersteld zich in het gebied tussen neurose en psychose te bevinden. Hier zijn experts het niet meer over eens, maar de naam (borderline betekent letterlijk "grens") is blijven bestaan. Borderline is vooral te herkennen bij een persoon als hij/zij een laag gevoel van eigenwaarde en een sterke neiging tot extreme (voor)oordelen heeft.

Door middel van deze borderline persoonlijkheidsstoornis test (DSM-IV 301.83) kun je nagaan of je de symptomen van een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebt. Deze test is puur ter indicatie, neem bij twijfel contact op met je huisarts.

Beantwoord de volgende 9 vragen met "JA" of "NEE".

1) Mijn relaties zijn zeer intens, niet stabiel, en wisselen tussen de uitersten. Ik overwaardeer of onderwaardeer mensen die belangrijk voor mij zijn.
Ja
Nee

2) Mijn emoties kunnen zeer snel veranderen. Daarnaast ervaar ik intense gevoelens van verdriet, prikkelbaarheid, angst of paniekaanvallen.
Ja
Nee

3) Het niveau van mijn woede is vaak ongepast, intens en moeilijk te controleren.
Ja
Nee

4) Nu of in het verleden, heb ik in een boze bui suïcidale gedragingen vertoond. Bijvoorbeeld: zelfverwondend gedrag, zoals snijden, branden of je zelf slaan.
Ja
Nee

5) Ik heb een aanhoudend instabiel zelfbeeld.
Ja
Nee

6) Ik heb waanideeën, ben paranoïde, of ervaar dergelijke gevoelens in stresvolle situaties.
Ja
Nee

7) Ik maak mij schuldig aan twee of meer van de volgende zelfbeschadigende handelingen: buitensporige uitgaven, onveilige seks, drank of drugs misbruik, roekeloos rijden, te veel eten.
Ja
Nee

8) Ik doe verwoede pogingen om echte of ingebeelde verlating door mensen, die dicht bij mij zijn, te voorkomen.
Ja
Nee

9) Ik heb last van chronische gevoelens van leegte en verveling.
Ja
Nee

Mensen met een BPS hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde en zijn meestal erg impulsief. Ook hebben ze erg vaak moeite om relaties op te bouwen. Dit gevoel kan ertoe leiden dat mensen zichzelf beschadigen. Dit kan zowel geestelijk als lichamelijk zijn. Herken je je zelf hierin? Neem dan contact op met je huisarts.